†ABOUT†

General information:

Midas Zwaan, 1983, born in the historic Jordaan quarter in Amsterdam. lives and works in Amsterdam and the Haarlemmermeer, The Netherlands.

In Zwaan’s work the boundaries between assemblages, sculptures and installation fade. Zwaan roams through thrift stores across the country, looking for so called ‘found objects’, which are selected based on form, material and meaning. With these, Zwaan constructs baroque, surrealistic, carnivalesque and unorthodox assemblages, sculptures and installations, which are close to ‘readymade’ objects. In this case they are life-size construction kits, consisting of different utensils, which have to be constructed before the work becomes a sculpture or an installation.

The individual second-hand objects are given a new function. That way they become symbols that refer to the excess of consumer society, which benefits from death, power and violence. Memories and sentiments also play an important role in Zwaan’s work. A diversity of auction crates, pirate chests and suitcases are converted to nostalgic show boxes. These represent the inner being in a collage-like way. Highlights increase the ominous atmosphere of death, destruction, fame and self-promotion. A look into these show boxes requires a meticulous eye that play’s with the magic and intimacy between the spectator and the work. Midas Zwaan graduated at the School of Arts in Utrecht in 2009 and participated in several young talent shows.

{DUTCH BELOW}

Algemene informatie:

Midas Zwaan, 1983, geboren in de Jordaan te Amsterdam. Woont en werkt in Amsterdam en de Haarlemmermeer, Nederland.

In het werk van Zwaan vervagen de grenzen tussen assemblage, sculptuur en installatie. Zo struint Zwaan kringloopwinkels in stad en land af, op zoek naar zogenaamde ‘gevonden’ voorwerpen, geselecteerd op vorm, materiaalsoort en betekenis. Hiermee construeert Zwaan, barokke, surrealistische, carnavaleske en onorthodoxe assemblages, sculpturen en installaties die aanschuren tegen het begrip ‘readymade’. In dit geval zijn het levensgrote bouwpakketten, bestaande uit uiteenlopende gebruiksvoorwerpen, die moeten worden geconstrueerd voordat het werk een sculptuur of een installatie vormt.

Aan de afzonderlijke tweedehands gebruiksvoorwerpen wordt een nieuwe functie toegekend. Deze worden verheven tot symbolen die verwijzen naar de overdaad van de consumptiemaatschappij, die profiteert van de dood, macht en geweld. Daarnaast zijn herinneringen en sentimenten een belangrijke rode draad in het werk. Zo zijn diverse veilingkratten, piratenkisten en koffers geassembleerd tot nostalgische kijkkisten die op collageachtige wijze het innerlijk wezen verbeeld. Belicht door een onheilspellende sfeer vol van dood, verderf, roem en zelfpromotie. Een blik in deze kijkkisten vraagt om een nauwgezet oog dat speelt met de magie en de intimiteit tussen de toeschouwer en het werk. Midas Zwaan studeerde af in 2009 aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht en nam deel aan diverse shows voor jonge talenten.

 

♻️ recycling dead stuff 🙌 👀 ™  whothefuckismidaszwaan.com } © Midas Zwaan 1983